Общи Условия за Ползване

С настоящите „Общи условия“ се уреждат взаимоотношенията между Клизма.бг, от една страна, и от друга страна - клиентите на електронния магазин с домейн Клизма.бг, които ползват продуктите и услугите, предоставени на сайта.

 

С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на сайта Klizma.bg, се счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу „Oбщи условия“.

 

Чрез използването на интернет страницата Клизма.бг, нейното съдържание, както и предлаганите към нея услуги потребителят е еднолично отговорен за всички последствия, настъпили от това използване. Потребителят е отговорен за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг характер вреди, причинени на интернет страницата www.klizma.bg, нейното съдържание и услуги.

 

Цялото съдържание, включително, но не само, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, публикувани на Интернет страницата са собственост на Клизма.бг или на трети лица, като в този случай съдържанието може да бъде съпътствано от упоменаване за неговата собственост, за което Клизма.бг притежава разрешение за ползване.

 

Потребителят не може да копира, прехвърля, модифицира или да прави други изменения, използва, свързва с, излага, включва каквото и да било съдържание в друг контекст, извън този на Клизма.бг, включително всякакво съдържание от интернет страницата извън Клизма.бг, премахвайки изображения, марки, дистрибуция на материали, приготвени за репродукция, модифициране или излагане на съдържание, без изричното ни съгласие.

 

Всяко съдържание, до което потребителят има или получава достъп, е защитено от този документ, освен ако съдържанието не е придружено от специално и надлежно издадено съгласие за ползване между Клизма.бг и потребителя, друга страна или пък няма изрично упоменаване от страна на Клизма.бг към въпросното съдържание за използването му. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ, ПОРЪЧКА, ДОСТАВКА, ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Поръчка

 • Поръчка през онлайн магазина www.клизма.бг може да се прави 24 часа в денонощието, включително през почивни дни и в дните на официални празници.

 • Необходимо е да се направи първоначална регистрация на сайта, за да се процедира с поръчка на артикул. Предлаганите в сайта артикули отговарят на снимковите изображения като са възможни минимални отклонения, които са в резултат на заснемането, резолюцията и големината на екрана на електронното устройство, от което клиентът извършва поръчката.

 • Възможно е да има минимални отклонения в индикираните на сайта грамажи, тъй като всеки артикул е уникален, а за целите на сайта се претегля само един продукт.

 • Поръчката се обработва на следващия работен ден след финализирането й от клиента. 

 • Клизма.бг се задължава да възстанови всички предварително платени суми до 14 дни от датата на плащане.

 • Клизма.бг може едностранно да прекрати поръчка, направена от клиент, като предварително го уведоми, без никакви по-нататъшни задължения за никоя от страните и без която и да е страна да е отговорна за нанесени вреди.

2. Регистрация

 • Първоначалната регистрация на сайта се прави еднократно в секция „Създай профил“ като данните, отбелязани със звездичка, са задължителни.

 • При регистрация клиентът въвежда адрес за доставка, име и фамилия, електронна поща и телефон за контакт. Клиентът отбелязва също потребителско име и парола, с които ще се идентифицира при последващи поръчки и вход в системата.

 • След първоначална регистрация, при всяка следваща поръчка и/или вход в системата на Клизма.бг клиентът има възможност за промяна на първоначално въведената лична информация за доставка, като телефон за контакт, адрес за доставка и/или фактуриране.

 • При повторна поръчка през онлайн магазина, както и отделен вход в системата на сайта, е достатъчно клиентът да се идентифицира единствено чрез въвеждане на потребителско име и парола в предвидената за това секция в сайта. След регистрация, от своя личен профил клиентът може да следи и да проверява състоянието на текущата си поръчка, избраните стоки, тяхното количество и крайна цена. От там клиентът може да направи поръчката, да добави или да изтрие артикули от профила си, избирайки съответните за целта бутони.

 • От своя личен профил клиентът може да проверява статуса на всички свои предишни поръчки.

3. Цени

 • Цените на артикулите в онлайн магазина Клизма.бг са крайни, с включен ДДС.

 • Цената за доставка е фиксирана за цялата страна (моля вижте в секция Доставка).

 • Доставката е за сметка на клиента.

 • При финализиране на поръчката клиентът вижда тотала, който трябва да заплати за избрания продукт, заедно с включената доставка.

4. Начини на плащане

 

Клиентът избира начина на плащане от предвидените в сайта възможности за плащане.

Начините на плащане са както следва:

 • Наложен платеж: при получаване на продукта дължимата сума се заплаща на куриера. В нея се включва цената на продукта и сумата, дължима за доставка.

 • По банков път: чрез банков превод в указаната от банкова сметка. Дължимото плащане следва да се извърши в срок до 5 (пет) работни дни от финализиране на поръчката. Поръчката се изпраща след потвърждение от обслужващата банка, че плащането е постъпило по сметката. Сумата за доставка се включва в плащането. Ако плащането не се извърши в упоменатия срок, поръчката се анулира автоматично.

 • PayPal: Дължимото плащане следва да се извърши в същия работен ден от финализиране на поръчката. Поръчката се изпраща след потвърждение от PayPal, че плащането е постъпило. Сумата за доставка се включва в плащането. Ако плащането не се извърши в упоменатия срок, поръчката се изпраща с наложен платеж.

5. Доставка

 • След обработка на поръчката и потвърждение на плащането поръчката се счита за приета и започва да тече срокът за доставка. Всички цени, срокове и условия на доставка се посочват в етапа на потвърждение на поръчката и последните такива остават валидни.

 • Доставката се извършва до индикирания и потвърден от клиента адрес на територията на цялата страна, в часовете от 09:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден. Изключение правят събота, неделни и официални празници, когато доставки не се извършват. Часовете за доставка се определят от обслужващата куриерска компания.

 • Детайлите за поръчката, включително, но не само, времето, нужно за доставката, не са договорно задължение за Клизма.бг като никоя страна не носи отговорност за нанесена от доставката вреда на някоя от страните.

 • В случай, че на заявения адрес не е осигурено присъствие и клиентът не отговаря на обажданията от куриерската служба, доставката се връща. Клиентът може да поиска повторна доставка, която отново ще бъде направена за негова сметка. Към повторна доставка се процедира, когато клиентът потвърди присъствие на адреса.

 ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ

1. Права и задължения на Клизма.бг:

 • Клизма.бг се задължава да осигури непрекъснатото функциониране на сайта, доколкото това е възможно от зависещите от нас обстоятелства. Не носим отговорност за непредоставяне на услугите в случай на форсмажорни обстоятелства извън контрола ни, както и на проблеми, дължащи се на оборудването на клиента.

 • Имаме право да изпраща съобщения до регистриралите се потребителите, както и да помества на страниците си всякакви рекламни банери и съобщения за стоки и услуги в сайта, включително и такива, които препращат към други интернет страници.

 • Ако избраните артикули не са налични или възникне проблем с доставката в случай на форсмажорни обстоятелства извън контрола ни, се задължаваме да  възстанови всички предварително платени суми до 14 дни от датата, на която клиентът е направил плащането за актукула.

2. Права и задължения на Клиента:

 • Клиентът е длъжен да не предоставя потребителското си име и парола за сайта на трети лица, тъй като се счита за титуляр на всяка направена през сайта поръчка.

 • Клиентът е длъжен да не извършва действия или бездействия, насочени срещу нормалното функциониране на сайта, нормалната работа на останалите интернет потребители, както и всякакви действия, водещи до нарушаване на интернет етиката.

 • Клиентът може да върне поръчката в 7 (седем) работни дни от датата на доставката. Условието за връщане е артикулът да няма следи от употреба, да не е с нарушен търговски вид, както и да е в оригиналната си опаковка. 

 • По всяко време клиентът може да иска потребителския му акаунт да бъде изтрит от сайта, заедно с прилежащите към него данни. За тази цел той трябва да изпрати съобщение за желанието си до администрацията на сайта, използвайки мейла, от който се е регистрирал на сайта.

 • По време на регистрация клиентът е длъжен да предостави правилни данни. 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Клиентът дава съгласие Klizma.bg да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Клиента - „бисквитки” (cookies)

 • Целите на съхраняването на предоставената информация са както следва: идентификация на клиента при влизане и използване на сайта; достъп и промяна на лични данни и настройки при използване на сайта; създаване, поддържане, преглед и архив на минали и текущи поръчки.

 • Целите на обработването на предоставената информация са както следва: предотвратяване на злоупотреба с идентификация на клиента при влизане и използване на сайта; подобряване на услугите, предоставяни от Klizma.bg; статистическа информация за покупки, посещаемост и присъствие на сайта.

 • Klizma.bg осигурява на потребителите възможност по всяко време да получат информация за съхраняваните в крайното устройство данни - „бисквитки” (cookies).

 • Klizma.bg има право и на последващо съхраняване на информация или получаване на достъп до информация в случай, че клиентът не е възразил.

 • С оглед използването на услугите, предмет на настоящите общи условия, клиентът предоставя своите лични данни като Klizma.bg се задължава да използва тази информация само с оглед изпълнение на направената заявка от страна на клиента.

 • Предоставената от клиента информация не се представя или продава на трети лица.

 • Klizma.bg може да използва предоставена от клиента лична информация, като име и фамилия, физически и/или електронен адрес само за целите на директен маркетинг. При тези случаи клиентът може да използва правото си да се откаже от получаване на рекламни съобщения, заявявайки това на имейл адрес, индикиран в контакт страницата на сайта.

 • По всички неуредени от настоящите „Общи условия“ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 • При възникнали спорове по тълкуването и прилагане на настоящите „Общи условия“ страните дават съгласието си същите да бъдат разгледани и решени от Софийски районен съд. 

Клизма.бг запазва правото си едностранно да променя настоящите Общи условия. Извършените промени се довеждат до знанието на клиентите чрез публикуването им на сайта.